Voor zowel Relatietherapie als mediation, gespreksbegeleiding of dialoogbegeleiding kunt u een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek (20 minuten) met mij afspreken ter kennismaking en kan worden besproken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Tijdens dit gesprek leg ik u de werkwijze uit, kunt u bepalen of Relatietherapie of mediation voor u het meest geschikte middel is of een andere manier van gespreksbegeleiding en worden de te verwachten bijeenkomsten, kosten en de verdeling daarvan doorgenomen.

Werkwijze EFT Relatietherapie

De sessies voor EFT relatietherapie kunnen snel gestart worden nadat duidelijk is dat de partners zich daarvoor open stellen. Het is belangrijk te onderzoeken of het ‘klikt’ en u met mij op deze plek durft te praten over vaak heel persoonlijke kwesties. Voor relatietherapie kan er een doorverwijzing zijn van uw huisarts, andere zorgverleners of bijvoorbeeld de gebiedsteams van de gemeenten.

Werkwijze Mediation

Vaak kan mediation direct aanvangen nadat beide partijen al tot de conclusie zijn gekomen zich te willen inspannen om, onder begeleiding van een neutrale, onafhankelijke mediator, tot een oplossing van het conflict te komen of de echtscheiding of beëindiging van de relatie samen met mij te gaan regelen. U kunt zelf besluiten tot mediation en u kunt worden doorverwezen door de rechtbank, juridisch loket, gebiedsteams van de gemeenten, uw verzekeringsmaatschappij, re-integratiebureau, bedrijfsarts of personeelsfunctionaris.

Overeenkomst bij mediation

Mediation vindt plaats op basis van een overeenkomst. In deze overeenkomst leggen we de concrete afspraken voor de mediation vast. Een mediation is altijd op basis van vrijwilligheid en er zijn, hoe informeel het karakter van mediation ook moge zijn, spelregels waarover partijen en de mediator van te voren duidelijke afspraken maken. De uiteindelijke afspraken kunnen, indien wenselijk of noodzakelijk, worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of afsprakenlijst tussen beide partijen.

Duur mediation

De mediations kunnen in een kort tijdsbestek plaats vinden. Over het algemeen duurt een gesprek 1 ½ tot 2 uur en zijn er doorgaans 2 tot 6 bijeenkomsten nodig. Dit is afhankelijk van de aard en intensiteit van het conflict en het aantal partijen dat er bij betrokken is.

Locatie

De locatie van de gesprekken worden in onderling overleg bepaald. Deze kunnen plaats vinden op de locaties van de mediator zelf in Hoorn, Alkmaar en Heerhugowaard. Mediations kunnen ook plaats vinden in een ruimte die partijen zelf ter beschikking hebben; bijv. een kantoorruimte of gehuurde locatie.