diagloogbegeleiding
Wat doe je als er niet écht een conflict is, maar wel wrijving, onduidelijkheid of ontevredenheid in de communicatie?

Wat is dialoogbegeleiding?

Wanneer samen wordt gewerkt en er een enorme drempel is ontstaan om kwesties bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld omdat je de zorg hebt dat er meer schade wordt aanricht dan oplost. Of juist omdat je denkt dat de ander machtiger is in woord of functie dan jij. Of je bent leidinggevende en je wilt spanningen doorbreken maar de situatie ook niet laten escaleren. In dit soort situaties is bemiddeling door middel van dialoogbegeleiding een goede keuze. De dialoogbegeleider onderzoekt wat er speelt en creëert ruimte waarin jullie weer met elkaar gaan communiceren. Of dit nou tussen twee personen is, in een team of tussen meerdere partijen. Als gespreksleider treedt de bemiddelaar op als jullie kopbaken. Jullie kunnen hierdoor constructiever navigeren in het gesprek.

De werkwijze

Eerst wordt onderzocht wat maakt dat jij of jullie hulp inroepen en wat je ermee hoopt te bereiken. Dat kan via 1-op-1 persoonlijke intakegesprekken. Soms, wanneer er wordt aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben dan gaan we meteen aan tafel met alle betrokken personen. Na een korte verkenning volgt een gestructureerd gesprek waarin ieder de gelegenheid krijgt om uit te leggen waar de schoen wringt. Als mediator/coach beschik ik over verschillende technieken en oefeningen om jullie te helpen écht met elkaar in dialoog te gaan. Misschien onderbreek ik het groepsproces en gaan we ook 1-op-1 nog verder de diepte in. Alles met het doel om op te lossen wat er mis is en vooral; ervan te leren en concrete actiepunten voor de toekomst te formuleren.

Wanneer zet je dialoogbegeleiding in?

Van alles kan een aanleiding zijn om een dialooginterventie te doen. De dialoog is dé tool voor vele kwesties zoals; het verbeteren van onderlinge samenwerking, veranderen van leiderschapsstijl, van ontwijken naar samenwerken, verbeteren van de communicatie(stijl), weerbaarheid bij re-integratie etc..

Het verschil tussen mediation en dialoogbegeleiding

Een mediation start met het tekenen van een uitgebreide mediationovereenkomst waarmee mediator en betrokken partijen zich verbinden aan een flink aantal afspraken, juridisch als niet-juridisch. Hiermee heeft mediation een formeel karakter. Dat is bij dialoogbegeleiding niet het geval. Wel geef je per schriftelijk akkoord aan dat je het eens bent met de dialoogbegeleiding, zodat het helder is wat je mag verwachten en dat je ervan op de hoogte bent dat de mediator/coach expliciet niet optreedt als mediator.

De mediator als dialoogbegeleider

In de rol van mediator ben je neutraal, heb je geen uitgesproken mening en is het aan de partijen zélf om met oplossingen te komen. Als bemiddelende dialoogbegeleider kan er een vrijere rol worden ingenomen. Daarnaast kan een dialoogbegeleider soms wel toehoorder genoemd, zelfs ongevraagd een oplossing aandragen.

Geheimhouding

Alleen een mediator heeft een geheimhoudingsverplichting, een dialoogbegeleider niet. Daar kunnen natuurlijk wel afspraken over gemaakt worden. Meer informatie? Bel of mail naar Jolan Bosman van Kantoor Bosman;