relatietherapie

EFT Relatietherapie (Emotional Focused Therapie)

U merkt dat het niet goed gaat tussen u en uw partner. Natuurlijk ervaart ieder stel wel eens conflicten of een moeilijke periode met elkaar. Relatieproblemen hoeven geen probleem te zijn wanneer het tijdelijk van aard is en het weer opgelost kan worden. Is er sprake van langdurige of veelvuldige woordenwisselingen en komt u er samen niet uit? Is wat er speelt niet meer goed bespreekbaar binnen de relatie en lukt het niet meer het samen op te lossen? Dan kunt u, samen met uw partner, kiezen voor relatietherapie met een relatietherapeut.

‘Onze relatie stond op springen, we deelden nog maar zo weinig. Het leek wel of het enige wat ons nog verbond onze ruzies waren. We wisten dat we niet uit elkaar wilden. We wilden het anders…..’

Ook wanneer u nog niet het idee heeft dat het helemaal de “verkeerde” kant op gaat binnen uw relatie en u daar nog geen grote zorgen over heeft kan relatietherapie al preventief werken. Door relatieproblemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken wordt voorkomen dat er grotere problemen ontstaan.

Soms zitten partners zo vast in negatieve patronen dat ze er samen niet meer uit komen. Relatietherapie kan dan helpen. De EFT relatietherapeut geeft u nieuwe inzichten waardoor de communicatie en gevoelens weer op één lijn kunnen komen. De EFT–methode (Emotionally Focused Therapy) is een zeer succesvolle manier om partners door een moeilijke periode in de relatie te loodsen.

Relatieproblemen kunnen somber of verdrietig maken. Er is veel om over na te denken en u twijfelt misschien of de relatie verbroken moet worden of niet. Misschien heeft u gevoelens gekregen voor een andere man of vrouw of is uw partner vreemd gegaan. Er is bijna constant ruzie over kleine en grote onderwerpen of u heeft het gevoel dat u ieder een eigen leven leidt.

Relatietherapie is er voor iedereen. Voor mensen die al jaren getrouwd zijn, maar ook mensen die elkaar net een paar jaar kennen. Voor stellen zonder, met kleine of grote kinderen. Het kan een hele stap zijn om met relatietherapie te beginnen en het kan heel veel opleveren; gevoelens van hoop, verbinding, genegenheid, begrip en intimiteit.

Deze vorm van relatietherapie gaat via de problemen en conflicten tussen partners naar de achterliggende gevoelens en emoties. Er wordt veel aandacht besteedt aan hechtingspatronen, hechtingsbehoeften en de manier waarop deze van invloed zijn op de intimiteit. EFT is een “evidence based” vorm van relatietherapie.

Waarom is Emotionally Focused Therapy zo effectief?

Gaat het in de traditionele relatietherapie vooral over de interactie tussen de partners en beter leren te communiceren volgens respectvolle spelregels, in EFT staat de liefde centraal. Een slechte communicatie met je partner is vaak niet de kern van het probleem, maar een symptoom. EFT richt zich op de essentie van je relatie. Emotionally Focused Therapy helpt om een overheersende negatieve spiraal tussen paren te ondervangen en veranderen door zich te richten op de sterke emoties van hechting en liefde die een belangrijke rol spelen in dergelijke spiralen. Want wat anders dan deze sterk verbindende emoties maken dat ruzies over een rondslingerende sok, een bepaalde manier van parkeren of het klassieke tandpastadopje zoveel impact hebben?

Naast emoties spelen niet alleen zichtbaar geuite boodschappen een rol in een dergelijk negatief patroon, ook de manier waarop partners over zichzelf en over de ander denken en overtuigd zijn van de bedoelingen van hun partner. Bij EFT zoeken stellen samen met de therapeut uit welke onderdelen belangrijk zijn in hun eigen negatieve cirkel en wat hen tegenhoudt in het maken en behouden van contact, van een veilige verbinding met hun partner. Een dergelijke vertrouwde en liefdevolle relatie krijgen, onderhouden en daarmee behouden kost aandacht en moeite – maar is zeker niet onmogelijk.

EFT helpt mensen banden weer aan te trekken en te werken aan een hechte relatie. Een hechte relatie betekent: een gevoel van vertrouwen, de zekerheid dat er iemand voor je is en dat jij belangrijk bent voor de ander. Een hechte relatie biedt een stevige basis om de wereld tegemoet te kunnen treden en is een rustige en veilige haven om naar terug te keren en nieuwe energie op te doen. In een hechte relatie kunnen partners problemen oplossen en meningsverschillen of ruzies beslechten. De essentie blijkt bijna altijd: verbonden willen zijn met je partner, betrokken willen zijn bij elkaar. Bij EFT kun je erachter komen dat ruzie vaak een noodkreet is om contact te maken. Doordat we snel naar de essentie van je relatie gaan, is EFT een doeltreffende en effectieve relatietherapie.

De drie fases van EFT Relatietherapie

Fase 1 Het doorbreken van de patronen

We gaan eerst op zoek naar de negatieve patronen die de relatieproblemen in stand houden. We werken samen aan het doorbreken van die patronen en aan de verandering van beider gedrag.

Fase 2 Verkennen van jezelf en de ander

Het geven van verdieping. Weer met elkaar in gesprek kunnen komen, weer kwetsbaar durven zijn en jezelf en elkaar opnieuw ontdekken. Dit geeft een nieuwe emotionele verbinding binnen de relatie, die veel veiligheid geeft en de relatie ten goede verandert.

Fase 3 Plannen maken en tot elkaar komen

Nieuwe oplossingen vinden voor oude problemen. We oefenen met de nieuwe vormen van verbinding zodat de relatietherapie blijvend effect heeft op de kwaliteit van de relatie.

Het uiteindelijke doel van de therapie is dat partners de eigen en elkaars behoeften en verlangens (opnieuw) kunnen zien, voelen, verwoorden en durven uitspreken naar elkaar. Dit schept de (nieuwe) verbinding die de relatie weer doet herleven.

EFT is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht en uitgegroeid tot een internationaal bekende en erkende therapievorm.

Resultaten van onderzoek zijn:

 • EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partner relatie;
 • De resultaten laten zien dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is;
 • EFT is effectief bij stellen uit alle lagen van de bevolking, ook bij psychische of lichamelijke klachten;
 • EFT werkt beter dan andere relatietherapieën.

EFT – Voor wie?

Hier kunnen we eigenlijk kort over zijn: EFT is voor vrijwel iedereen: hetero- of homoseksuele paren, paren die kort of lang bij elkaar zijn, voor koppels die kampen met langer durende of kortdurende problematiek, ongeacht religie, cultuur, opleidingsniveau of leeftijd. Voor iedereen die relatieproblemen heeft of de relatie wil verbeteren zal EFT baat hebben. Partners die bereid zijn te investeren in de relatie hebben een goede kans op een relatieverbetering. Dit geldt ook voor mensen die zichzelf geen ’therapie-type’ vinden of die denken dat therapie en behandeling alleen iets is voor anderen.

Hoewel EFT zich richt op emoties is het absoluut geen voorwaarde dat partners al gemakkelijk kunnen praten over emoties – of over problemen. Iedere EFT-therapeut weet hoe lastig en moeilijk het kan zijn om over persoonlijke problemen te praten – u hoeft dit dus niet al te kunnen! Uit één van de vele onderzoeken over EFT, bleek juist dat EFT zeer goed werkt bij het type ‘stille wateren – diepe gronden’. Laat dit argument dus geen beletsel zijn.

EFT is niet geschikt wanneer:

 • er sprake is van een gewelddadige relatie
 • er sprake is van drugs-, alcohol en/of seksverslaving bij één van de partners.

Emotionally Focused Therapy is een hele succesvolle relatietherapievorm:

 • EFT helpt om je eigen behoeften en reacties, en die van je partner te begrijpen
 • EFT versterkt de onderlinge band
 • EFT richt zich op veiligheid, vertrouwen en intimiteit binnen de relatie
 • EFT is helder, praktisch en toegankelijk
 • EFT geeft al na enkele sessies zicht op negatieve interactiepatronen en hoe die doorbroken en beïnvloed kunnen worden
 • EFT kent zeer stabiele resultaten, er blijkt heel weinig terugval
 • EFT kent ook een programma om de relatie te verdiepen, zonder werkelijke therapie

Het verloop van de EFT therapie

EFT relatietherapie bestaat uit gesprekken van 1 tot 1,5 uur. De frequentie van de gesprekken gaat in overleg. De duur van de therapie is verschillend en hangt af van de problemen die binnen de relatie spelen.  Naast de relatiegesprekken zijn er  individuele gesprekken met één of beide partners. Die gesprekken staan altijd in teken van de relatie. Gemiddeld zijn er 12 tot 16 gesprekken.

Voor meer informatie over EFT Relatietherapie verwijs ik u naar www.eft.nl.