vertrouwenspersoon
Ongewenste omgangsvormen kunnen in elke organisatie voorkomen. 
Medewerkers kunnen te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie waaronder MeToo kwesties, pesten en discriminatie. Als dit gebeurt voelen ze zich minder prettig op hun werk of zelfs onveilig. Het kan leiden tot stress, functioneringsproblemen, psychosomatische klachten en zelfs langdurig ziekteverzuim. De beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon helpt bij het voorkomen en beperken van dergelijke klachten. Als werkgever kunt u mij inhuren als extern vertrouwenspersoon. Zo biedt u uw medewerkers heel concreet hulp én krijgt u zelf beter zicht op eventuele problemen in uw organisatie. Ook voldoet u hiermee al voor een belangrijk deel aan de wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Als vertrouwenspersoon zorg ik voor de opvang van medewerkers die ongewenst gedrag melden, en ondersteun hen bij het oplossen van hun klachten. Als het kan in de informele sfeer en waar nodig langs formele weg.

Werkwijze extern vertrouwenspersoon

Medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen kunnen telefonisch of via de mail contact met mij opnemen. In overleg met de medewerker kijk ik of telefonisch contact voldoende is of dat het wenselijk is om een afspraak voor een persoonlijk gesprek te maken. Als vertrouwenspersoon heb ik een geheimhoudingsverplichting en zal geen actie ondernemen zonder toestemming van de medewerker.

Kwaliteit

Het werk van vertrouwenspersoon is een specialisme. Het gaat bij meldingen vaak om ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen. Vaak bevinden medewerkers zich in kwetsbare situaties en soms staan reputaties en loopbanen op het spel. Ik ben opgeleid door Hubert Consult in Leiden. Naast deze kennis komt mijn mediationervaring goed van pas als vertrouwenspersoon.

Wanneer een vertrouwenspersoon inschakelen?

U kunt een vertrouwenspersoon inschakelen wanneer er sprake is van:
  • Pesten door leidinggevenden of collega’s
  • Ongewenste seksuele aandacht door leidinggevenden of collega’s
  • Intimidatie door leidinggevenden of collega’s,
  • Lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s