Onafhankelijk voorzitter

Onafhankelijk voorzitter

Uw organisatie, stichting, vereniging of team heeft behoefte aan een onafhankelijk voorzitter op incidentele of reguliere basis. Bijvoorbeeld bij een vergadering, werkconferentie, symposium, projectoverleg of werksessie.

Heeft u zo’n belangrijke bijeenkomst? Heeft u iemand nodig die kan helpen onafhankelijk en deskundig voldoende draagvlak te creëren? Wilt u volop mee kunnen doen aan het gesprek zonder zorgen over het proces? Dan kan ik, als onafhankelijk voorzitter, u hierbij helpen.

Ik neem met u door wat de aanleiding is en het door u gewenste doel van de bijeenkomst(en). Ik verdiep me in de historie, de doelen en het tijdspad. Ik organiseer een veilige omgeving waarin open gecommuniceerd kan worden en waar mensen naar elkaar luisteren en spreken vanuit hun behoeften en vanuit betrokkenheid aan het overleg kunnen bijdragen.

U heeft niet voor iedere bijeenkomst een onafhankelijke voorzitter nodig. Toch kan het in allerlei situaties meer opleveren doordat alle betrokkenen zich kunnen richten op de doelstelling.

Welke pluspunten kan een onafhankelijk voorzitter u opleveren?

 • Het structureren van de vergadering kunt u loslaten en uit handen geven
 • Alle deelnemers kunnen volop meepraten
 • Iedereen kan zijn/haar verhaal vertellen
 • Lastige reacties of storingen kunt u overlaten aan de onafhankelijk voorzitter
 • Het programma/de agenda wordt goed gevolgd
 • Het tijdspad wordt goed gevolgd
 • De sfeer blijft positief
 • De aandacht blijft bij het onderwerp
 • Deelnemers krijgen de aandacht die passend is voor het doel van de vergadering
 • Er is draagvlak voor de uiteindelijke oplossing/uitkomst/afspraak

Waarom kan ik u als onafhankelijk voorzitter helpen?

Als voorzitter begeleid ik al jaren vergaderingen tot aan inspraakbijeenkomsten, klankbordgroepen, participatietrajecten en conflictbemiddeling. Daarnaast geef ik presentaties over onderwerpen die dicht bij mij staan of waar ik mij goed op heb kunnen voorbereiden en inlezen. Door mijn brede ervaring zie ik snel wat er aan de hand is en kan ik interveniëren. Ik ken de fijne kneepjes van het vak en zo houd ik de bijeenkomst efficiënt en in een goede sfeer.

Hierdoor kunt u:

 • Resultaten boeken
 • De onderlinge samenwerking behouden en/of verbeteren
 • Uw nieuwe ideeën delen, draagvlak creëren en voortgangsafspraken maken
 • Mogelijk kunt u al zaken in de praktijk brengen
 • Zorgen dat het project goed verloopt